Wszyscy dwa razy zapłacimy abonament za radio i telewizję – Gazeta Prawna

 

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji powstaje projekt ustawy medialnej. Zgodnie z nim budżet będzie opłacał abonament za tych, którzy są ustawowo z tego zwolnieni.

Chodzi tu m.in. o osoby, które ukończyły 75 lat, i uzyskają orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. W ubiegłym roku liczba osób zwolnionych przekroczyła 2 mln. Wpływy z abonamentu tymczasem maleją. W 2009 roku wynosiły one 628 mln zł, w następnym roku spadły do 537 mln zł.

– Media publiczne pozyskują środki tylko z reklamy i abonamentu –tłumaczy Katarzyna Twardowska, rzecznik KRRiT.

Gdyby propozycje zostały uchwalone media publiczne otrzymałyby rocznie nawet o 650 mln zł więcej. Eksperci jednak to krytykują, ponieważ proponowana kwota pochodziłaby z budżetu, czyli z kieszeni podatników.

Czytaj więcej >> Wszyscy dwa razy zapłacimy abonament za radio i telewizję – Prawo i wymiar sprawiedliwości – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.