[Stiglitz: Bankowcy są oderwaną od społeczeństwa grupą, która kontroluje 40 proc. majątku w USA – Forsal.pl]