Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego: Urzędy muszą działać sprawniej – rp.pl

 

Skarga na przewlekłość miała zmusić administrację do szybszej pracy. Osoby czekające latami na załatwienie sprawy rzadko z nią występują. Warszawski sąd nie wymierzył jeszcze żadnej grzywny urzędowi.

Spraw, których urzędnicy nie załatwiają przez lata, jest wiele. Eksperci uważają, że skarg jest mało i zawierają błędy, ponieważ obywatele jeszcze nie wiedzą o możliwości dochodzenia swoich praw na tej drodze lub nie umieją z niej korzystać. Wadą nowych przepisów jest to, że wniesienie skargi nie daje prawa do odszkodowania. Można je uzyskać tylko w sądzie powszechnym, jeżeli przewlekłość wywołała szkodę.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki d.frey@rp.pl

Czytaj więcej >> Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego: Urzędy muszą działać sprawniej | rp.pl.