[Ściana wschodnia supermarketem dla Rosjan, Białorusinów i Ukraińców – Gazeta Prawna]