Saxo Bank: banki centralne dodrukują pieniądze – Artykuły – Forbes.pl

 

Quantitative easing 3 w USA nastąpi już w I kwartale 2012 roku. Wcześniej, bo przed Bożym Narodzeniem nastąpi kolejna runda programu skupu aktywów w Wielkiej Brytani. Niewykluczona jest także podobna interwencja w Japonii.

USA. Zgodnie z tym, co sugerowaliśmy, w trakcie posiedzenia z 20 i 21 września Rezerwa Federalna ogłosiła, że wdroży tzw. operację „Twist” – sprzedaż papierów skarbowych o zapadalności do 3 lat za 400 mld dolarów i skup papierów o terminie od 6 do 30 lat za tę samą kwotę w celu obniżenia długoterminowych stóp procentowych z uwagi na ich bezpośrednią korelację z oprocentowaniem hipotek i stopami dyskontowymi stosowanymi przez przedsiębiorstwa w celu oceny rentowności długoterminowych przedsięwzięć.

 

Czytaj więcej >> Saxo Bank: banki centralne dodrukują pieniądze – Artykuły – Forbes.pl.