Rozwód: Coraz mniej rozwodów – Newsweek.pl

 

„Dziennik Gazeta Prawna” twierdzi, że gdy gospodarka rozwija się wolniej, ludzie są mniej skłonni do rozwodów. Od czasu krachu na rynkach finansowych w 2008 r. zaczęła spadać liczba rozwodów w Polsce. W 2010 r. przeprowadzono ich 61,3 tys., gdy w 2006 roku ich liczba sięgała 72 tys.

Liczba rozwodów zaczęła rosnąć po 1993 r., gdy polskie społeczeństwo nauczyło się, jak żyć w nowych realiach, a gospodarka przyspieszyła. Rozwodowe apogeum przypada na czasy boomu gospodarczego w latach 2006 – 2007, gdy o pracę było łatwo, a płace szybko rosły. – Wówczas małżonkowie dużo łatwiej podejmowali decyzję o zakończeniu związku – mówi Szukalski.

Czytaj więcej >> Rozwód: Coraz mniej rozwodów – Wiadomości – Newsweek.pl.