Rosną długi gmin wobec firm – parkiet.com

 

Pogorszenie się koniunktury w gospodarce przekłada się na to, że część samorządów ma problem z terminowym płaceniem zobowiązań. Przeterminowane długi wobec dostawców towarów i usług sięgały w końcu września 252 mln zł i były o 24 proc. większe niż rok wcześniej.

Czytaj więcej >> Rosną długi gmin wobec firm | parkiet.com.