Rosja jedną nogą w WTO – rp.pl

 

Rosja zrobiła duży krok w 18-letnich staraniach o wejście do WTO: otrzymała w Genewie pierwszą zgodę z dwóch wymaganych do jej przyjęcia

Rosja zawarła łącznie 30 umów dwustronnych o dostępie do rynku usług i 57 o dostępie do rynku dóbr dla uzyskania zgody innych krajów WTO. W ogólnym pakiecie zgodziła się obniżyć stawki celne. Jednocześnie Rosja zgodziła się ograniczyć subsydia dla rolników do 9 mld dolarów w 2012 r. i stopniowo obniżać je aż do 4,4 mld w 2018 r. Dla porównania Francja subsydiuje swoje rolnictwo 11 mld euro (15,17 mld dol.) rocznie.

Rosja zgodziła się również obniżyć cła importowe (wwozowe)

Jedna trzecia stawek zmieni się w dniu wstąpienia Rosji do organizacji (co zaplanowano na 15-17 grudnia). Na wiele innych towarów cła mają się obniżyć w ciągu 7-8 lat.

Czytaj więcej >> Rosja jedną nogą w WTO | rp.pl.