Przemoc w rodzinie: Nauczyciele mogą zakładać niebieską kartę – rp.pl

 

Szkoła może założyć dokument wskazujący na przemoc w rodzinie. Stwarza to ryzyko nadużyć. Wcześniej NK mogli zakładać tylko policjanci i pracownicy socjalni.

– Nauczyciele nie powinni  wypełniać niebieskiej karty, bo nie są do tego odpowiednio przygotowani – uważa Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – Może się zdarzyć,  że na zięcia doniesie rozżalona teściowa, a na ojca  matka w trakcie rozwodu. Nauczyciel zaś nie ma możliwości zweryfikowania takich informacji. Tymczasem w NK wpisuje się m.in., czy dziecko jest kopane, zmuszane do kontaktów seksualnych, ale także czy jest popychane,  czy ma ograniczane kontakty.  Może się więc zdarzyć, że zwykły domowy „szlaban”, na który dziecko poskarży się w szkole, zostanie potraktowany jako przestępstwo.

Czytaj więcej >> Przemoc w rodzinie: Nauczyciele mogą zakładać niebieską kartę | rp.pl.