Prezesi TK SN I NSA stracą niezależność budżetową – rp.pl

 

MF zamierza znieść autonomię budżetową najważniejszych sądów. Niewykorzystane przez nie środki wrócą do budżetu państwa. To zamach na niezależność sądownictwa – protestują przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Finansów chce, żeby w przyszłym roku prezesi Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Izby Kontroli nie mogli samodzielnie dokonywać przesunięć w swoich budżetach. W praktyce oznacza to, że jeśli dana instytucja nie wykorzysta wszystkich środków, np. na inwestycje, to nie będzie ich mogła przeznaczyć na inny cel, np. na premie dla pracowników, ale będzie je musiała zwrócić do budżetu państwa. W zeszłym roku przesunięcia finansowe w tych instytucjach (z części wydatków bieżących do wydatków majątkowych) wyniosły ok. 63 mln zł.

Czytaj więcej >> Prezesi TK SN I NSA stracą niezależność budżetową | rp.pl.