[Prawa człowieka w kampanii Facing Finance – rp.pl]