Prawa człowieka w kampanii Facing Finance – rp.pl

Banki i fundusze inwestycyjne podejmują niekiedy decyzje, które są sprzeczne z zasadami etyki w biznesie, w tym przede wszystkim z prawami człowieka i ochrony środowiska naturalnego

Pod presją opinii publicznej instytucje finansowe coraz częściej sprawdzają jednak,w jakie przedsięwzięcia inwestują pieniądze.  — Inwestorzy zdają sobie sprawę z rosnącej presji opinii publicznej oraz ryzyka wiążącego się z kontrowersyjnymi inwestycjami, a jednocześnie dostrzegają rosnący potencjał rynkowy etycznego inwestowania — mówi Knut Dethlefsen, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta.

Czytaj więcej >> Prawa człowieka w kampanii Facing Finance | rp.pl.