Andrzej Filipek [Nowe rządy, nowe nadzieje a problemy pozostają te same.]

fot. zasoby własne autora