Nieznane miejsce zamieszkania pozwanego nie pozbawi powoda dochodzenia roszczeń przed sądem – rp.pl

 

Brak możliwości ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego nie powinien pozbawiać powoda prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Jeżeli aktualne miejsce zamieszkania konsumenta nie jest znane, powództwo przeciwko niemu może zostać rozpoznane przez sąd właściwy ze względu na jego ostatnie znane miejsce zamieszkania. Tak orzekł dzisiaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sygnatura C-327/10).

Czytaj więcej >> Nieznane miejsce zamieszkania pozwanego nie pozbawi powoda dochodzenia roszczeń przed sądem | rp.pl.