Na świecie spadają ceny żywności. U nas rosną – Gazeta Prawna

 

Indeks cen żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obniżył się w październiku, kolejny miesiąc z rzędu. Osiągnął on wartość 216,1 pkt, czyli o 4,02 proc. mniej niż we wrześniu 2011 r.

Czytaj więcej >> Na świecie spadają ceny żywności. U nas rosną – Biznes i prawo gospodarcze – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.