Made in Poland – jak to rozpoznać.

590 - KOD KRESKOWY TOWARÓW WYPRODUKOWANYCH W POLSCE

Okazuje się, że kraj pochodzenia produktu, czasem trudny do znalezienia na opakowaniu, łatwo poznać po kodzie kreskowym. Nawet nie mając czytnika możemy przecież przeczytać cyfry pod kreskami. Każdy kraj ma swój kod, który łatwo znaleźć. Dla Polski są to cyfry 5 9 0.

Czytaj więcej: 590 – KOD KRESKOWY TOWARÓW WYPRODUKOWANYCH W POLSCE
toczytaelita.nowyekran.pl/post/36642,590-kod-kreskowy-towarow-wyprodukowanych-w-polsce

a więc, nawet w supermarkecie, możemy wybierać produkty z Polski :-)