Komornicy: jedna eksmisja czasem nie wystarczy – Gazeta Prawna

 

Nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów miały usprawnić eksmisje. Luka prawna może jednak powodować efekt odwrotny.

Posłowie  powinni szybko poprawić niedoróbki legislacyjne swoich poprzedników. Wchodząca w życie 16 listopada 2011 r. ustawa nałożyła na gminy obowiązek tworzenia tymczasowych pomieszczeń dla osób, którym sąd, orzekając o obowiązku opróżnienia dotychczasowego mieszkania, nie przyznał prawa do lokalu socjalnego. Gmina ma zawierać umowę najmu tymczasowego pomieszczenia z eksmitowanym lokatorem na okres od miesiąca do sześciu miesięcy. Pozwoliłoby to komornikowi wykonać wyrok eksmisyjny i opróżnić pomieszczenie dla wierzyciela, natomiast eksmitowanemu dawałoby czas na wynajęcie innego mieszkania.

– Znowelizowane przepisy nie określają jednak sposobu postępowania wówczas, gdy eksmitowany odmówi zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia albo gdy po zakończeniu tej umowy nie będzie chciał się wyprowadzić – zwraca uwagę Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

 

Czytaj więcej >> Komornicy: jedna eksmisja czasem nie wystarczy – Prawo i wymiar sprawiedliwości – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.