KE zdyscyplinuje budżety narodowe? – niezalezna.pl

 

W ramach wzmacniania zarządzania strefą euro KE zaproponowała zwiększenie kontroli budżetów narodowych eurolandu. Będzie mogła domagać się drugiego czytania, a nawet proponować poprawki i sankcje dla państw nierespektujących unijnych zobowiązań.

Propozycja dwóch rozporządzeń w tej sprawie zakłada, że każdej jesieni kraje będą musiały przekładać projekty budżetów narodowych (jeszcze przed ich przyjęciem przez parlamenty narodowe) zarówno Komisji Europejskiej jak i eurogrupie, czyli na posiedzeniach ministrów finansów państw strefy euro.

„KE będzie mogła wystąpić do krajów o rewizję projektów budżetów, jeżeli uzna, że są w poważnym stopniu niezgodne z wymogami polityki przewidzianej w Pakcie Stabilności i Wzrostu” – powiedział Jose Barroso na konferencji prasowej w Brukseli. Chodzi o zasady dyscyplinowania finansów publicznych, które niedawno zostały dodatkowo wzmocnione w tzw. rozporządzeniach sześciopaku. Pakt ustala m.in. limit deficytu publicznego na pozimie 3 proc. i długu – 60 proc.(w relacji do PKB).

Czytaj więcej >> KE zdyscyplinuje budżety narodowe? | niezalezna.pl.