Jak zdobyć pieniądze na działalność gospodarczą? – money.pl

 

Finansowanie raczkującego biznesu to problem, który spędza sen z powiek wielu początkującym przedsiębiorcom. Oto osiem sposobów dla start-upów na uzyskanie finansowego wsparcia.

1. Około 20 tys. zł dla bezrobotnych, którzy planują otworzyć własną firmę (dofinansowanie z urzędu pracy)

2. Do 40 tys. zł w ramach unijnego działania 6.2 (Program Kapitał Ludzki Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)

3. Do 300 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw na wsiach i w małych miasteczkach (działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)

4. Do 100 tys. zł lub 500 tys. zł dla rolników z własną firmą (działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)

5. Do 560 tys. zł dla osób z pomysłem na e-biznes (działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

6. Preferencyjne kredyty dla start-upów bez zdolności kredytowej (Inicjatywa JEREMIE JEREMIE Joint European Resources for Micro – to – Medium Enterprises, powołana przez Komisję Europejską i EBI)

7. Inkubatory przedsiębiorczości – wsparcie nie tylko finansowe

8. Kredyty dla start-upów w instytucjach komercyjnych

Czytaj więcej >> Jak zdobyć pieniądze na działalność gospodarczą?.