Jak dzielić dochody z gazu łupkowego według PiS – Gazeta Prawna

 

PiS złożyło u marszałka Sejmu projekt ustawy, mającej – według jej autorów – zagwarantować państwu sprawiedliwy udział w dochodach z wydobycia gazu łupkowego. Projekt zawiera regulacje m.in. z zakresu koncesji na wydobycie i wysokości opłat wydobywczych.

Narodowy charakter – Staszic, Łukaszewicz…

Projekt zakłada utworzenie specjalnej spółki Skarbu Państwa o nazwie Staszic, która byłaby udziałowcem wszystkich spółek tworzonych dla obsługi koncesji, wydawanych przez ministerstwo środowiska . Miałaby ona prawo pierwokupu sprzedawanych przez innych udziałów. Wartość koncesji – co najmniej 40 proc. wartości wydobywanego gazu. Koncesje wydobywcze mają być przyznawane w drodze otwartych przetargów.

Projekt zakłada też utworzenie funduszu im. Łukasiewicza, na który miałyby wpływać dochody SP z wydobycia gazu łupkowego. Fundusz mógłby lokować środki w papiery wartościowe, również na zagranicznych giełdach, obligacje rządów lub banków centralnych, obligacje spółki Staszic, instrumenty pochodne mające ograniczyć wysokość ryzyka inwestycyjnego. Fundusz mógłby też finansować badania naukowe. Sejm w drodze ustawy mógłby dysponować nadwyżką aktywów funduszu powyżej kwoty 100 mld zł.

Czytaj więcej >> Jak dzielić dochody z gazu łupkowego według PiS – Biznes i prawo gospodarcze – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.