[Fed, EBC i cztery inne banki centralne podejmują wspólną akcję obniżenia stóp procentowych – Forsal.pl]