Czy w 2012 roku e-pity będą mniej bezpieczne? – Bankier.pl

 

Większość z nas przyzwyczaiła się już, że e-pity, czyli roczne deklaracje składane przez internet, podpisujemy, podając 6 danych weryfikacyjnych, w tym m.in. NIP. Z dniem 1 września 2011 r. NIP przestał jednak identyfikować większość podatników. Co w takim razie z e-pitami?

Ministerstwo dotąd nie wydało nowego aktu prawnego, regulującego metody podpisywania e-deklaracji składanych za rok 2011. Nadal więc deklaracje weryfikowane są za pomocą 6 podstawowych danych:

numeru NIP,

imienia (pierwszego),

nazwiska,

numeru PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),

daty urodzenia,

kwoty przychodu wskazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, za który się rozliczamy (w rozliczeniu za 2011 rok skorzystamy z kwoty przychodu z roku 2009, wykazanego w deklaracji składanej w roku 2010).

Czytaj więcej >> Czy w 2012 roku e-pity będą mniej bezpieczne? – Bankier.pl.