Ceny ubezpieczeń pójdą w górę ? – rp.pl

 

W związku z kryzysem towarzystwa powinny utrzymywać odpowiednie bufory kapitałowe – uważa szef Komisji Nadzoru Finansowego

Andrzej Jakubiak, nowy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, w liście wystosowanym do branży ubezpieczeniowej zarekomendował, by firmy ubezpieczeniowe „monitorowały rentowność techniczną oferowanych produktów, a także rentowność lokacyjną przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej”. Większość specjalistów zgadza się z postulatami KNF. Ale zastosowanie się do zaleceń nadzorcy może oznaczać wzrost cen ubezpieczeń.

Czytaj więcej >> Ceny ubezpieczeń pójdą w górę ? | rp.pl.