[Bezrobotni biznesmeni nie dostają zasiłku – Gazeta Prawna]