Bezrobotni biznesmeni nie dostają zasiłku – Gazeta Prawna

Właściciele firm, którzy zawiesili ich prowadzenie, chętnie rejestrują się w urzędach pracy. W ten sposób zyskują zasiłek dla bezrobotnych i ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do leczenia finansowanego przez NFZ.

Do powiatowych urzędów pracy (PUP) zgłaszają się osoby, które mają zawieszoną działalność gospodarczą w celu zarejestrowania się jako bezrobotni. Taką możliwość mają od 1 lutego tego roku.

– Niewielu jednak zasiłek dostaje, bo korzystali z preferencyjnego opłacania składek do ZUS – twierdzi Bożena Maciuk z PUP w Katowicach.

Preferencja przysługuje osobom, które m.in. po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą. Ale uzyskiwanie zasiłku wcale nie jest najważniejsze dla biznesmenów. Oni, jak twierdzi Bożena Maciuk, rejestrują się głównie po to, żeby zyskać ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj więcej >> Bezrobotni biznesmeni nie dostają zasiłku – Praca i ubezpieczenia – Gazeta Prawna – Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty.