Będą trzy warianty budżetu na 2012 r. – rp.pl

 

Scenariusz pesymistyczny zakłada recesję, która zmusiłaby rząd do podniesienia podatków

Pierwszy scenariusz  optymistyczny, zakłada, że polska gospodarka wyhamuje, ale niezbyt mocno. Do tej pory prognozowano wzrost przyszłorocznego PKB na poziomie 4 proc.

Drugi scenariusz to „średnie spowolnienie”. Według tej wersji gospodarka miałaby się w przyszłym roku rozwijać w tempie 2,5 proc.

Z kolei wariant trzeci jest już mocno pesymistyczny. Nie zakłada wzrostu, lecz recesję. W tym scenariuszu PKB miałby spaść o 1 proc.

Który zostanie wybrany? O tym rząd ma zadecydować dopiero w grudniu.

Czytaj więcej >> Będą trzy warianty budżetu na 2012 r. | rp.pl.