Bank wyda informacje o koncie mimo tajemnicy bankowej – rp.pl

 

Bank mógł poinformować urząd skarbowy, że nie ma możliwości zajęcia wierzytelności na rachunku osoby, na którą wystawiono tytuł egzekucyjnyUstawa o ochronie danych osobowych i prawo bankowe chronią natomiast informacje o posiadaniu konta bankowego oraz o wysokości wkładów. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargę Julii W. domagającej się wznowienia postępowania sądowego sygnatura akt: I OSK 887/11. Było to już piąte orzeczenie w rozpoczętej w 2006 r. sprawie o niezapłacenie 100-złotowego mandatu nałożonego przez Straż Miejską za złe parkowanie.Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej ustalił, że Julia W. ma konto osobiste w ING Banku Śląskim, i wystąpił o jego zajęcie i przekazanie organowi egzekucyjnemu kwoty niezapłaconego mandatu. Bank zawiadomił jednak, że na rachunku nie ma żadnych środków. Mandat został w końcu zapłacony, ale w skardze do generalnego inspektora ochrony danych osobowych Julia W. zarzuciła, że bank nie miał prawa udzielić urzędowi skarbowemu takich informacji. Art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 105 prawa bankowego gwarantują zachowanie tajemnicy bankowej.

Czytaj więcej >> Bank wyda informacje o koncie mimo tajemnicy bankowej | rp.pl.