TK: przepis dot. liczenia odsetek od zaległości niekonstytucyjny – NowyEkran.pl

 

Przepis dotyczący naliczania odsetek od zaległości podatkowych w przypadku, gdy postępowanie prowadził urząd kontroli skarbowej, jest niezgodny z konstytucją – uznał dziś Trybunał Konstytucyjny. Poszkodowane firmy mogą domagać się zwrotu odsetek. Uznany za niezgodny z Konstytucją przepis ustawy o kontroli skarbowej przewidywał (nie obowiązuje od 1 lipca 2010 r. – przyp. red.), że w przypadku, gdy postępowanie wobec firmy prowadził urząd kontroli skarbowej (UKS), tzw. odsetki za zwłokę były naliczane na zasadach mniej korzystnych, niż gdyby takie samo postępowanie toczyło się przed urzędem skarbowym. Zgodnie z zaskarżoną regulacją odsetki można było naliczać nawet gdy decyzja urzędu nie została wydana w przewidzianym przepisami terminie 3 miesięcy od wszczęcia postępowania, a także wtedy, gdy urząd zabezpieczył ewentualne zobowiązanie podatkowe, zajmując np. konto bankowe podatnika. Do Trybunału wystąpiła spółka Polnord, której urząd kontroli skarbowej w Gdańsku zajął w 2005 r. ponad 10 mln zł. Mimo że fiskus zaliczył tę kwotę na poczet zaległości podatkowej, firmie cały czas naliczano odsetki za zwłokę.

Czytaj więcej >> TK: przepis dot. liczenia odsetek od zaległości niekonstytucyjny – Va Banque – NowyEkran.pl.