Rząd chce ułatwić Skarbowi Państwa odzyskiwanie wierzytelności – NowyEkran.pl

 

Rada Ministrów wydała we wtorek 11-ego października rozporządzenie, które ma ułatwić i usprawnić odzyskiwanie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. 

Chodzi o rozporządzenie zmieniające rozporządzenie „w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części”. Przygotował je minister finansów Jacek Rostowski.

 - Nowe regulacje ułatwią i usprawnią odzyskiwanie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Umożliwią także wykreślanie nieściągalnych wierzytelności (z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji) z ewidencji należności Skarbu Państwa – napisano w komunikacie. Służby informacyjne rządu wskazały ponadto, że nowe regulacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami udzielania pomocy publicznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej >> Rząd chce ułatwić Skarbowi Państwa odzyskiwanie wierzytelności – news – NowyEkran.pl.