Prof. Rybiński – Spekulantom puszczają zwieracze

Powinniśmy skorzystać z okoliczności kryzysu i bessy […]

Powinniśmy skorzystać z okoliczności kryzysu i bessy i przejąć powrotnie jak najwięcej akcji sektora bankowego w Polsce pod POLSKĄ kontrolę !!! - mówi prof.  Krzysztof Rybiński

 

 

 

 

 

 

 

Materiał polecony przez RaMPA – Reakcja Młodych Patriotów