Polska jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów świata – Rybinski.eu

 

W analizach ryzyka poszczególnych krajów ważnym czynnikiem jest zadłużenie wobec nierezydentów (zwanych potocznie zagranicą). Należy badać łączne zadłużenie sektora publicznego i prywatnego, ponieważ jak nauczyliśmy się na przykładzie USA, Irlandii i kilku innych krajów zadłużenie prywatne może szybko zostać przekształcone na publiczne, gdy trzeba ratować zadłużone po uszy banki.Poprawną miarą zadłużenia zagranicznego jest tzw. międzynarodowa pozycja inwestycyjna, która pokazuje różnice między zagranicznymi aktywami i pasywami. Ta różnica jest największa w przypadku USA i wynosi ponad 3 biliony dolarów, ale Polska łapie się do pierwszej dziesiątki najbardziej zadłużonych krajów z wynikiem 308 miliardów dolarów. Obliczenia zostały wykonane przez McKinsey na podstawie danych MFW. 

Czytaj więcej >> Rybinski.eu » Blog Archive » Polska jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów świata – economy XXI century.