Nobel za makroekonomię – rp.pl

 

Ekonomiczny Nobel 2011. Laureaci to amerykańscy profesorowie Thomas Sargent i Christopher Sims. Nazwisk Thomasa Sargenta, profesora New York University, i Christophera Simsa z Princeton nie było na listach potencjalnych kandydatów do tegorocznego ekonomicznego Nobla. Ale Królewska Szwedzka Akademia Nauk po raz kolejny udowodniła, że przyznaje najwyższą nagrodę za ekonomiczne osiągnięcia, które miały szansę sprawdzić się w praktyce. Komitet Nagrody Nobla w uzasadnieniu podkreślił również, że obydwaj tegoroczni laureaci stworzyli modele pozwalające oszacować skutki działań politycznych na gospodarki oraz wpływ wskaźników makroekonomicznych na decyzje polityczne.Jeśli dochodzi do sytuacji, że bank centralny zmienia stopy procentowe, a potem następuje wzrost bądź spadek inflacji, modele pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy zmiana inflacji była efektem zmiany stóp, czy też bank przewidywał zmianę inflacji i dlatego zmienił stopy. „Metody opracowane przez laureatów pozwalają też powiązać zmiany makroekonomiczne ze zmianami polityki gospodarczej. Są one wysoce użyteczne dla badań makroekonomicznych, ale również np. dla banków centralnych” – podkreślił Komitet Noblowski.

Czytaj więcej >> Nobel za makroekonomię | rp.pl.