Najbliższe spotkania w klubie Ronina

fot. Photofanka

Klub Ronina to miejsce spotkań bezpartyjnych konserwatystów i prawicowców jednakże bywają też w nim i zabierają głos ludzie o innych poglądach co daje nadzieję na to, iż klub ten ma szansę stania się miejscem społecznego dialogu Polaków. Pomysłodawcą i jednym z współzałożycieli klubu jest publicysta Rafał Ziemkiewicz a spotkania prowadzą znani dziennikarze. Nad wszystkim pieczę sprawuje współzałożyciel Józef Orzeł, wiceprezes stowarzyszenia Miasta w Internecie.  Cykliczne spotkania klubu odbywają się w SDP na Foksal 3/5 w Warszawie o godz. 18.00 

Kontakt mailowy do klubu: klubronina@3w.pl