Koniec spraw gospodarczych w sądach – serwisprawa.pl

 

W dniu 16 września 2011 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i w większości jej przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Przepisy przewidują wiele zmian, w tym usunięcie z procedury sądowej odrębnych postepowań gospodarczych, które obecnie występowały w procedurze cywilnej.

Czytaj więcej >> Koniec spraw gospodarczych w sądach.