Jan Zakrzewski1 (Kopiowanie) [„Bank Gospodarczy” Jana Zakrzewskiego – korespondencja z Ministrem Rolnictwa!]

fot. zasoby własne