„Bank Gospodarczy” Jana Zakrzewskiego – korespondencja z Ministrem Rolnictwa!

fot. zasoby własne

Pan Jan Zakrzewski, zwykły obywatel jest autorem pomysłu na bank gospodarczy. Ze swoim pomysłem kierował się do wielu instytucji, w jego korespondencji nie sposób nie zauważyć błędów ortograficznych i pewnego rodzaju braku profesjonalizmu jednakże nie sposób też nie dostrzec, że jego pomysł jest ideą wartą zwrócenia uwagi w obecnej dobie szalejącego kryzysu. Odpowiedź Ministra Rolnictwa w tej sprawie jest lakoniczna aczkolwiek zwraca uwagę na istotne braki w programie a sposób, w jaki odpowiada minister  daje maleńki promyk nadziejii, że idea ma szanse powodzenia jeśli tylko projekt zostałby nakreślony w sposób szczegółowy i profesjonalny. Może zainteresuje się tym jakiś ekonomista, który pomoże Panu Janowi w dopracowaniu projektu banku gospodarczego?

Oto fragment listu Pana Zakrzewskiego skierowanego do vrota.pl a poniżej korespondencja z Ministerstwem Rolnictwa…

„Bank gospodarczy a w nim pieniądze z drukarni bilion złotych. To lepiej jak byśmy musieli pożyczać i oddać z procentem..  2/  Ile pieniędzy ma być w Banku Gospodarczym kontroluje patlament po zasięgnięciu opinii niezależnych od gospodarki fachowców od finansów.  3/ Parlament ustala priorytety w gospodarce np. drogi, melioracja, pogłębianie rzek, remont wałów, remont torów. gaz łupkowy,nowa kopalnia, budownictwo socjalne, itp.  4/  Minister finansów składa zapotrzebowanie na budrzet do ministra gospodarki razem ustalają jaka ma być stymulacja rozwoju by PKB, budżet wystarczał razem ustalają poziom inflacji. Razem ustalają wpływy jakie mają być z eksportu by wystarczyło pieniędzy na import np gaz, ropa. Obecnie Minister finansów ma za zadanie skonsolidować budżet z wpływów podatkowych akcyzy, obligacji, WAT,sprzedaż panstwowych udziałów w przedsiębiorstwach,lub przedsiębiorstwa. Brakuje pieniędzy,- pożycza. Obecnie nie obchodzi nikogo jaki mamy eksport, jakie przychody z produkcji,- brakuje podnosi podatki np 1% WAT. akcyzę na paliwa, wyroby tytoniowe alkohol..planowaną inflację to też wpływy do budżetu bo tyle nie trzeba wydać a można zaoszczędzić i uzupełnić PKB.  Import przez cały czas transformacji gospodarki na minusie, – a więc około 50 miliardów zł rocznie.  Zmuszeni jesteśmy na tyle więcej wyeksportować bo nastąpi nierównowaga finansowa większy popyt na dolara a zatem dolar podrożeje, zatem podrozeje ropa,gaz którego dużo sprowadzamy.  5/  Ministerstwo gospodarki ma plan jakie roboty trzeba wykonać kieruje stymulacją ile ma być wykonane robót w roku aby atarczało na PKB. Zostaje rozpisany program na wykonanie prac, w programie także uczestniczą samorządy. Razem to tworzy rozeznanie jaki mamy mieć budżet na ile ma się rozwinąć by starczalo na PKB i ile procent wzrostu gospodarczego. Jan  Zakrzewski”

Panie ministrze Sawicki na Forum w TV wspominał Pan o funduszu ktory istnieje w rządzie, ja mam więcej pieniędzy do zaoferowania.

Jestem autorem na prawach  mam program na wyjście z kryzysu, na lepszą gospodarkę gdzie kraj będzie odporniejszy na zawirowania światowe w państwach  ponieważ gospodarki krajów się obronią

Wkładamy do banku gospodarczego pieniądze z drukarni, parlament ustala ile ma być pieniędzy na iwestycje i tylko inwestorzy mogą pobrać pieniądze w postaci kredytu. Rząd nie ma wpływu i dostępu do pieniędzy by nie tworzyć inflacji.  Programy gospodarcze wymuszają przetargi na wykonywanie prac. Zgłaszają się inwestorzy z biznesplanem biorą kredyt na wykonanie robót,  pracę w tym banku lub jego filjach samorządy ministerstwa dają dotacje po rozliczeniu zostają pieniądze za pracę i podatki.

Przy innym zarządzaniu pieniędzy w gospodarce można mieć tyle ile się zechce pieniędzy.  Inflacji nie będzie ponieważ nie będzie się pojawiał na rynku nadmierny pieniądz czyli  inflacyjny. Tak naprawdę chodzi by podatki z dodatkowych uruchomionych programów zasilały budżet. O ile wiem budżet państwa składa się z obrotu gospodarczego a obrót gospodarczy daje podatki , akcyzę i WAT. Kontrolę wykonanej pracy będzie rozliczał bank z rachunków wraz z samorządem a samorząd odbierał wykonaną pracę, dzieło  czy zlecenie . Do tej pory nikt w rządzie niewiedział czy obrót gospodarczy przynosi podatki bo ograniczano inwestycje.

Pieniędzmi by zarządzał parlament. Ministerstwa  dbały  razem z samorządami  i  uruchamiali programy robót by skonsolidować budżet. Programy jak drogi, kolej, gaz łupkowy, budownictwo socjalne , eksport, przetwórstwo, innowacje,- w partnerstwie państwowo prywatnym.  Trzeba będzie lepiej dbać o kraj. Trzeba będzie   programy rozwijać dawać pracę uruchamiać dotacje na przedsiębiorczość, by starczało na PKB. Trzeba będzie ograniczać administrację i przenosić na produkcję ponieważ będzie sposób na ich zmniejszanie. Taka powinna być przyszłość.  Oprócz dotacji krajowych mągą być dotacje unijne. Cały ten plan zakłada że państwa już nie potrzebują pożyczać pieniędzy na rozwój kraju i mają zapewniony budżet, jak to wszystko zadziala.    Więcej Facebook;

http://www.facebook.com/jan.zakrzewski1

Jan zakrzewski     Kobyla Kępa 2a     82-110 Sztutowo   woj pomorskie     Polska

Wysłałem do PE w kilka miejsc oraz do bankrutujących krajów. Otrzymali także rząd  jak premier. minister finansów, minister pracy, oraz prezydent czy zrozumieli mój plan nie wiem ponieważ nie dostałem odpowiedzi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Odpowiedż  z Ministerstwa  Rolnictwa

——————————————————————————

Dnia 19-10-2011 o godz. 13:32 napisał(a):

 

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana maila do Ministra Marka Sawickiego.

 

Z poważaniem,

 

Maria Zwolińska

Radca Generalny

Kierująca Biurem Ministra

 

 

 

 

Janzakrzewski1949@wp.pl

 

 

 

Szanowny Panie,

Uprzejmie dziękujemy za informację  o posiadanym przez Pana uniwersalnym programie na wyjście z kryzysu gospodarczego w Polsce i poszczególnych krajach świata (mail skierowany do Ministra Marka Sawickiego). Program ten przekazał Pan wielu instytucjom i resortom       w kraju, a także bankrutującym państwom oraz Parlamentowi Europejskiemu dla których może on być inspiracją do dalszych przemyśleń. Kwestie przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym w gospodarce światowej są przedmiotem  dyskusji  wielu gremiów                     o charakterze narodowym i ponadnarodowym ( Unia Europejska, grupy  najbogatszych krajów świata – G-8, G-20), czy w międzynarodowych  instytucjach finansowych typu Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy                    i Rozwoju i inne. Podczas przygotowań do tych dyskusji wykorzystywanych jest wiele materiałów i programów opracowanych przez różnego typu instytucje rządowe i pozarządowe oraz ekspertów i osoby prywatne. Jeżeli rozesłany przez Pana program wzbudzi zainteresowanie zostanie on stosownie wykorzystany, a Pan poinformowany o tym fakcie.     Z uwagi jednak na to, że przesłany przez Pana program ma charakter dość ogólny i nie zawiera  żadnych elementów odniesień dotyczących  m.in.  tworzenia i podziału PKB, należności i zobowiązań budżetu państwa oraz  specyfiki poszczególnych dziedzin gospodarki, w tym także  rolnictwa i rozwoju wsi â na tym etapie przygotowań nie może być przez resort rolnictwa wykorzystany. Dziękujemy Panu za aktywność i zainteresowanie problematyką gospodarczą kraju i świata.

 

Z poważaniem,

 

Maria Zwolińska

Radca Generalny

Kierująca Biurem Ministra

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Odpowiedż od jan zakrzewski
————————————
Odpowiedż:
Jan Zakrzewski Kobyla kępa 2A   82- 110 Sztutowo  woj pomorskie tel 886 084 028
Przykro mi że mój list tak został potraktowany. NIkt mnie nie zapytał co do dalszej dyskusji na sprawę rolnictwa i rozwoju wsi a potraktowano już z góry jako nie przydatny. Oprócz listu była jeszcze strona internetowa na Facebook Jan Zakrzewski.
Jeżeli chodzi o tworzenie PKB już jest obecnie tworzony nic nie szkodzi by utworzyć Bank gospodarczy a wnim Na początek bilion złotych jako początek przemian gospodarczych i stopniowo przechodzić z finansowaniem przedsiębiorczości na wsi Pieniądze będzie mógł  wziąć rolnik na swoją przetwórnię jak udowodni dla urzędu gminy że mu są potrzebne i przedstawi biznes plan. A gmina samorząd zaakceptuje że taka produkcja jest potrzebna. Bierze kredyt na materiały po ukonczeniu budowy zostaje rozliczony z budowy odbiór poprzez nadzur budowlany bo budowa  samorząd np.  wójta oraz bank z rachunków budowy.Dostaje dotacje w całości za budowę. Może dalej się starać o kredyt na np eksport do tego jest potrzebny transport  i opłacić ludzi z tym zwiazanych. Jezeli bedzie chciał sam eksportować bierze kredyt i zakłada za granicą sklep, hurtownię dostaje także dofinansowanie cykl rozliczania taki sam jak poprzednio sprzedaje swoją i sąsiadów produkcję i rozlicza się jak dzialalność gospodarcza. W urzędzie skarbowym zalożona jest kartoteka tych dzialań i majątku. Opisuje wyrywkowo cykl prztwórstwa i sprzedaży. Na świecie są koncerny co mają kapitał kilku województw czy pół Polski nie mają z tym kłopotu.  Po rozliczeniu zostaje podatek i przetarty szlak eksportu. Gwarancja rządu na pomoc. A kto teraz pomorze eksporterowi,-  nikt.  Są działania unijne jak dotacje do przedsiębiorczości na wsi trzeba mieć wlasny kapitał to też bariera na przedsiębiorczość trzeba brać kredyt i gwarancja wlasnym majątkiem. Jezeli ktoś z tej formy skorzysta także może. Formy rozliczania wiadome. Nie proponuję coś co nie istnieje tylko to co już jest sprawdzone tylko w lepszym wydaniu. Spytał mnie wójt jak komuś się nie uda to jak wszędzie będzie musiał spłacić faktury za materialy jezeli zgodnie to wszystko zrobil dostanie nadzór z  urzędu w formie przetargu na zarządce tej nieruchomości takze z biznesplanem i pociągnie dalej by zaczęla się sprzedaż i eksport. Znane jest i takie zarządzanie. A na końcu zostaje sąd jeżeli jest to zlośliwe i komornik także takie coś istnieje. Wróćmy Do tworzenia PKB wiadome jest jakie musi być PKB  aby utrzymać państwo już dzisiaj. Są kłopoty finansowe i zatory w skonsolidowaniu PKB. Nadmieniam PKB  sklada się z podatków , akcyzy i WAT. A zatem wiadomo ile do tej pory wpływa z tych dziedzin nic nie stoi na przeszkodzie by razem z samorządami dopracować jakie działania sa potrzebne by powstał dodatkowy budzet w ramach PKB w samorządzie i już samorząd bedzie rozwijał  działalność  i wplywy za pomocą konkursów  plany co ma powstać przetwórnia spożywcza, gospodarka odpadami i przetwórstwo, regulacja rzek, naprawa wałów, innowacje i produkcja. Mogę sam wystąpić indywidualnie bym zrobił badania by stworzyć termoogniwo którego 1m 2 przypuszczam daje 1 kW zaczął produkcję by rolnicy paląc w piecu wytwarzali dla siebie enęrgię i na sprzedaż. Mieszkam na wsi wspólpracyuję z PWPNT Zamość nie maja pieniedzy a kto ma mieć jest program na innowacje może 200 nowych projektów innowacji się wdraża wniektorych państwach kilka tysięcy. Procedury są wiadome dla mnie biznes plan potwierdzenie naukowe np Politechnika i dla kupujących dotacjenawet 50 % mogą być i większe  Tworząc takie przedsięwzięcia po trochu swoją inwencją samorząd rezygnował  by z pieniędzy państwa, a  u siebie rozwijał przedsiębiorczość. Będzie zatrudnienie ludzi większe podatki odpisy z urzędu skarowego od tych podatkow wpłaconych przez mieszkańców. Nieudolność w samorządzie w takim przypadku będzie kreowała biedę czy beznadzieję. Pieniądze z banku gospodarczego których nie będzie brakowało na przedsiębiorczość nad nimi będzie miał piecze sejm bo może być tak zbyt gwałtowny rozwój może prowadzić do przesytu który długo jeszcze nam nie grozi i obniżka wartości pieniędzy czy inflacja. Wprowadzając ten system powoli panstwo będzie wychodzilo z zarządzania pieniędzmi a będzie starało razem z samorządami tworzyć PKB poprzez i samorządowe i narodowe programy jak finansowanie gazu łupkowego gdzie wraz samorządami tworzyli eksploatacje złóż gazu z tego też podatki takie coś jak wynagrodzenia za pracę pomoć finansowaw formie kreddytu rozliczenia np co pół roku z wykonanych prac i rachunków w formie dotacji, wszystko jest do wyliczenia i sprawdzenia nie pokaze się pieniądz inflacyjny.  W moim planie są pod kontrolą  finanse i tylko parlament może zarządzać ile ma być w banku pieniędzy przy uzgodnieniu z rządem
Należności, zobowiązania państwa jest wiadome i zaplanowane tu zadnej ingerencji. W miarę jak się będą rozwijały samorządy same zaczną się finansować a państwo umniejszać biurokrację ponieważ będzie zbędna do dzielenia PKB na poszcególne resorty aż do samorządów. Oto chodziło w reformie państwa by samorządy przejmowaly samofinansowanie budowały swoje własne ojczyzny.
Proszę nie zarzucać mi niejasności czy nieudolności. Będzie temat to odpowiem napisalem do ministerstwa w dobrej wierze że mnie ktoś zrozumie. Nadmienię jeszcze raz PKB składa się z podatków akcyzy i WAT a nie pożyczek państwa po świecie na lichwę jeszcze mamy swoją niezależność i możemy się rozwijać się jak się nam podoba. Mając bank gospodarczy nie potrzebujemy brać kredytów na lichwę i dzieci musiały spłacać i już młodzi na starcie podatek państwa by spłacać w podatku zaciągnięte długi przez ojców i żadnej perspektywy by założyć rodzinę w kraju. Z tąd już protesty w świecie. Jeżeli chodzi o konsolidację budżetu to już wie minister finansów potrzeby ile ma wydać, minister gospodarki wie jakie programy z samorządami uruchamiać. Wiadomo raz obrócony pieniądz jakie należości do skarbu państwa w procentach jakie wpływy. W moim przypadku są pieniądze tylko umiejętne wydawanie by nie tworzyć nadmiernej ilości urzędników a producentow eksporterów bo to jest praca i zyski dla państwa w prawidlowej gospodarce. Muszą i być instytucje kontrolne by tą równowagę zachować ponieważ szybko nadmiernym budżetem bez eksportu takze tworzyć inflację a od wydawania będzie miał kontrolę parlament. Jest to nowość usprawnienia obecnej polityki rządu i minn. Ministerstwa Rolnictwa.  Już są struktury finansowania  zbudowane pod potrzeby UNII  Europejskiej z dotacjami,   rozliczeniami mogą  przejąć finansowanie i rozliczanie rolników dodatkowym wsparciem rządu mogą być i banki wraz z samorządami kwestia ustalenia.  Zarzucając mi niedokladne doprecyzowanie   mogę powiedzieć czy ktoś mnie w Ministerstwie jest w stanie zrozumieć zamiast mnie negować. Jestem od tego by mnie i moim dzieciom zmienilo się życie i miał na start pieniadze jak mam ku temu wiedzę  i chęci by zmienić na lepsze.
 Wspomniałem z czego składa się budżet do tej pory ograniczna była produkcja braki w finansowaniu zatory płatnicze dlaczego by nie mogło państwo dofinansowywać na poziomie przeliczeniowym w niemczech do rolnictwa mając pieniądze w budżecie stworzyć na tym samym poziomi dofinansowanie do rolnictwa by było jednakowe i zdrowa konkurencja.  Jak mi wiadomo mamy deficyt w eksporcie do Niemiec na poziome 10 mld i do Rosji też około 10 mldi reszta świata ponad 20 mld. Finansujemy miejscza pracy za granicą. Podatki zaczną być zwiększane ponieważ stadiony się kończą jeszcze i drogi się skończą. Jestem autorem nie mogę wszystkich Waszych problemów rozwiązać proszę o pytania. Mój list umieszczę na stronie internetowej i ludzie ocenią w przyszłych wyborach PSL jakie podjęło działania i w wyborach rozliczą. Podam i wymiarom sprawiedliwości moje zaangażowanie i tematy które poruszyłem będą wiedziały czy Ministerstwo Rolnictwa  miało chęci współpracy i zmianę na lepsze naszego kraju. Dostaną  na piśmie jak mi nie odpowie Ministerstwo finansów i sam Premier. Dokumentację już zbieram i mam już prawnikow którzy się wezmą czy nie było ze strony ministerstwa chaosu gospodarczego, czy zaniechania mając wiedzę kryzys się zbliża nie wiem czyta koalicja dlugo przetrwa a bedzie i odpowiedzialność, mając wiedzę na lepsze zarządzanie w kraju. Do tej pory nikt nie odpowiadał za prawidłowy rozwój kraju stąd te długi. Nadmienię Korea Południowa dodatnie PKB na jednego mieszkańca 20 tyś dolarów. PKB sąsiadów  Niemiec 2 razy większe na jednego mieszkańca jak u nas a 4 razy większy obrót gospodarczy inflacja około 1,5 %. Nie mają deficytu w handlu jak my z nimi około 10mld zł
Z poważaniem Jan Zakrzewski     .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Czekam na dalszą odpowiedż.

Z poważaniem Jan zakrzewski