Andrzej Filipek [Koniec i początek nowego kwartału]

fot. zbiory własne