Prezydent i premier jeszcze raz puszczą oko do przedsiębiorców! Czy small biznes to łyknie?

fot. Wikipedia/Lestat1

W dniach 6-7 października br. odbędzie się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011.  Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski a cykl debat poświęconych analizie SWOT MŚ  otworzy Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk. Czy po czterech latach rządów i nie spełnionych obietnic wobec małych i średnich polskich przedsiębiorstw Donald Tusk zdoła utrzymać poparcie small biznesu gdy jego największy polityczny konkurent Jarosław Kaczyński właśnie przedstawił dość realną i atrakcyjną ofertę programową w tym zakresie? Mniejsze ugrupowania polityczne ( PJN, RPP, NP ) na tle dokonań obecnej władzy również wyglądają znacznie atrakcyjniej dla tego sektora gospodarki. 

Kongres będzie jednym z największych spotkań biznesowych sektora MŚP w tej części Europy. Kongres został oficjalnie wpisany do kalendarza wydarzeń tegorocznego Europejskiego Tygodnia MŚP, realizowanego od 2009 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Bronisław Komorowski potwierdził swój udział w wybranych panelach podczas dwudniowego cyklu debat na temat rozwoju MŚP (udział w sesji plenarnej Kongresu w dniu 06.10.2011 r.). Do otwarcia cyklu debat poświęconych analizie SWOT MŚP zaproszony został Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk (Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, godz. 9.00).

Ruszyła outdoorowa kampania I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Publikacje prasowe, promocja w Internecie, komunikacja ze społecznościami na portalach społecznościowych, outdoor, marketing bezpośredni oraz PR – trwa kampania informacyjno-promocyjna dla I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Wielkoformatowe banery oraz plakaty reklamowe pojawiły się już na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Wkrótce billboardy informujące o Kongresie zwracać będą uwagę także w centrum Katowic. Zostaną zamieszczone na zewnętrznych nośnikach zlokalizowanych przy głównych ulicach stolicy Górnego Śląska  w tym: ul. Mikołowskiej, Sokolskiej, Korfantego, Złotej, Ceglanej, Brynowskiej, Kościuszki i 1-go Maja.

Szanse i zagrożenia jakie stoją przed małymi i średnimi firmami w skali Europy oraz analiza mocnych i słabych stron sektora MŚP, to tematy przedpołudniowej sesji wiodącej w ramach drugiego dnia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (7 października br., Katowice, godz. 9.00-13.00). Główne zagadnienia poruszane podczas dedykowanych paneli dyskusyjnych dotyczyć będą: systemów kontroli, którym poddawane są przedsiębiorstwa, niestabilności systemu podatkowego, a także problemów z prawidłową interpretacją przepisów podatkowych, trudności w pozyskaniu kredytów, długiego czasu trwania procedur administracyjnych (w tym sądowych), częstych zmian legislacyjnych i jakości stanowionego prawa w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczonego dostępu MŚP do partnerstwa publiczno-prywatnego.

Spotkanie ma również pomóc w wypracowaniu rekomendacji w kwestiach optymalizacji kosztów zatrudniania czy kosztów badań i wdrażania Innowacji.

Do udziału w panelu MŚP – analiza SWOT. Analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorstw – wypracowanie rekomendacji zaproszeni zostali m.in.: Karel De Gucht – Komisarz UE ds. Handlu, prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Ekonometrii, Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości.

Sesję poprowadzi Józef Wycisk, redaktor i dziennikarz Polskiego Radia Katowice, specjalizujący się w problematyce prawno-ekonomicznej.