Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przeciw ograniczeniu dostępu do informacji publicznej!

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych sprzeciwili się ograniczaniu w dostępie do informacji publicznej. Podczas posiedzenia komisja odrzuciała poprawkę Senatu odnośnie wpisania do art. 5 ustawy nowych ograniczeń.

Artykuł 5a rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, mówił o tym, że można automatycznie utajnić wiedzę o wszystkim co powstaje w negocjacjach międzynarodowych i przekształceniach własnościowych do momentu zakończenia procesu decyzyjnego i podpisania umów.

„Pozbawienie obywateli dostępu do dokumentów związanych z procesem gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji tego mienia jest równoznaczne z brakiem społecznej kontroli nad tym procesem i sprzyja korupcji.” – czytamy na portalu blogmedia24.

14-ego września Senat w trybie ekspresowym przyjął poprawkę senatora Rockiego. Ustawa zawierająca art. 5a zostanie przesłana do Sejmu, który może poprawkę przyjąć bądź odrzucić.

Trzeba cały czas pilnować, aby artykuł 5a nie wrócił! – apeluje Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Więcej informacji na ten temat, kulisy działań oraz wytyczne jak i do kogo obywatele mogą pisać w tej sprawie pod linkiem http://www.informacjapubliczna.org.pl/11,572,dzis_sejm_dajmy_znac_o_sobie_jeszcze_raz.html