Administracja publiczna nie wspiera micro biznesu

fot. Steve Wozniak at work by Al Luckow

Chaotyczne działania administracji publicznej w zakresie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro i małych przedsiębiorstw, które ograniczają dostęp drobnej przedsiębiorczości do najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania.  Autor: Maya

Według Ministerstwa Finansów na bazie sprawozdań PIT i CIT oraz danych ZUS ze sprawozdań o ubezpieczaniu zatrudnionych (stan na 1 stycznia 2010 roku) wynika, że polska gospodarka to w przeważającej liczbie mikrofirmy. Poniższe dane prezentują skalę.                                                     Mikro Przedsiębiorstwa – liczba zatrudnionych 1787 909
Małe przedsiębiorstwa – liczba zatrudnionych 54 974
Średnie przedsiębiorstwa – liczba zatrudnionych 14 708
Duże przedsiębiorstwa – liczba zatrudnionych 2 981
Za tymi danymi należy przytoczyć istotniejsze informacje ukazujące rzeczywiste znaczenie mikro i małych firm dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju i obrazujące ich wagę w makroekonomicznych wskaźnikach.

W 2008 roku od mikro przedsiębiorstw wpłynęło 75% podatków płaconych przez osoby fizyczne (w kwocie 50.598,06 mln zł) i 44,6% podatków zapłaconych przez osoby prawne (w kwocie 15.441,9 mln zł) co daje łącznie 66.039,96 mln zł (opracowanie dla Kancelarii Senatu – Dział Analiz i Opracowań Technicznych).
Mikro przedsiębiorstwa generują samodzielnie 24,88% obrotu gospodarczego, łącznie z małymi przedsiębiorstwami daje to 38,18%. Jeśli spojrzymy na osiągany zysk, mikro i małe przedsiębiorstwa wypracowują ponad połowę (51,38%) zysku do opodatkowania w krajowej gospodarce.

Ostatnimi czasy zaczęto dostrzegać faktyczną rolę sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Pojawiają się analizy takie jak np. „Mikroprzedsiębiorstwa w dialogu społecznym” przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorców Lewiatan oraz Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług. Raport ten był promowany przez Komisję Gospodarki Narodowej Senatu RP, a rola mikroprzedsiębiorców była tematem posiedzenia tej Komisji. Istnieją również coraz liczniejsze projekty, współfinansowane z funduszy UE, które szkolą i doradzają mikro firmom. Wydaje się zatem, że powoli, zainteresowanie najmniejszymi podmiotami wzrasta.

Nie zmienia to faktu, że cały czas wszelkie działania realizowane są chaotycznie, jak na tak dużą wagę sektora mikro przedsiębiorstw dla ogólnego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Niejednokrotnie podejście to nie zapewnia możliwości stabilnego finansowania projektów, które przynoszą rzeczywiste rezultaty w pracy z tą grupą odbiorców. Inicjatywy, które są finansowane z funduszy UE i cieszą się dużym zainteresowaniem mikro przedsiębiorców nie otrzymują od rządu czy samorządu wsparcia i umierają „śmiercią naturalną” gdy projekt dobiega końca. Nowe konkursy o środki europejskie, ogłaszane na poziomie krajowym i regionalnym często nie przewidują możliwości kontynuacji najlepszych projektów. Jednocześnie nie istnieje żadna krajowa ani regionalna kompleksowa sieć doradców, udzielająca mikroprzedsiębiorcom profesjonalnego wsparcia w obszarze zarządzania mała firmą.