Podatnicy boją się oświadczeń!!!

Dlaczego podatnicy nie korzystają tak chętnie jak zakładano z tych ułatwień? Obawiają się sankcji za fałszywe składanie oświadczeń ale także nie wiedzą, jak poprawnie napisać taki dokument. Sposób liczenia kwoty dochodu nie jest prosty. Istnieje spore ryzyko niezamierzonego podania nieprawdy w oświadczeniu. Podatnicy wolą więc pewne zaświadczenie z urzędu skarbowego, zamiast narażać się na ewentualne problemy. A zatem ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców powinna pociągnąć za sobą kolejne ustawy, które pozwalałyby obywatelowi w prosty sposób wyliczyć uzyskany dochód. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, osoby ubiegające się m.in. o świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, stypendia szkolne, rentę socjalną czy pomoc społeczną mogą składać w gminach oświadczenia zamiast zaświadczeń o dochodach. Nie muszą zatem prosić urzędów skarbowych o zaświadczenia. Wystarczy, że w zwykłym piśmie podadzą kwotę uzyskanych dochodów. Można ją przepisać z zeznania podatkowego lub informacji o dochodach PIT-11.

Według Dziennika Gazeta Prawna podatnicy najczęściej składali i składają oświadczenia w trakcie prowadzonych postępowań (sprawdzających, kontrolnych, podatkowych i dotyczące: wyboru form opodatkowania; przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości; złożenia zeznania podatkowego w innym urzędzie; spełnienia warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. W postępowaniu podatkowym najczęściej zdarzają się oświadczenia: o aktualnym miejscu zamieszkania (wniosek VZM-1); o dziale spadku w postępowaniach z przeniesienia odpowiedzialności; gdy podatnicy zamierzają korzystać z ulg podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Jednak służą one głównie uzupełnieniu stanu faktycznego, a więc stanowią praktycznie poszerzenie zebranego w sprawie materiału dowodowego i jako takie zawsze są weryfikowane przez organy podatkowe.